Konkurrensverket godkänner GlobalConnects förvärv av Open Universe

Konkurrensverket har prövat vilka effekter detta förvärv får på konkurrensen på marknaden och har nu lämnat sitt godkännande till affären. Detta innebär att förvärvet kan slutföras som planerat under första kvartalet 2022.

Läs mernavigate_next

Telenor Sverige avyttrar Open Universe till GlobalConnect Sverige

Telenor Sverige avyttrar villafiber och kommunikationsoperatören Open Universe till GlobalConnect Sverige.

Läs mernavigate_next