Driftinfo

Driftstörningar

Hittar du inga uppgifter om pågående driftstörning på din tjänsteleverantörs sida för driftstörningar eller på vår sida här nedanför, då behöver du göra en felanmälan till din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören gör då de första felsökningarna i sina system. Om din tjänsteleverantör mot förmodan inte kan lösa ditt ärende tas det vidare till vår slutkundssupport. Som slutkund behöver du därmed aldrig felanmäla till någon annan än din tjänsteleverantör, detta gäller oavsett om problemet kan härledas till tjänsten eller till nätet.

Du kan nå din leverantör genom att klicka på logotypen nedan.

Observera, plattformsbyten och migreringar aviseras inte under pågående driftstörningar. För mer information se vår nyhetssida.