Internet of things

Internet of things

SMARTA FASTIGHETER OCH INTERNET OF THINGS

Först och främst: vad är egentligen Internet of Things (IoT)? Eller sakernas internet som man också kan uttrycka det. Enkelt förklarat handlar det om att koppla ihop vardagsföremål digitalt och göra våra liv lite enklare. Med hjälp av sensorer och processorer kan hushållsapparater, kläder, prylar, maskiner, fordon och byggnader kommunicera med varandra. Och med oss människor.

Enklare och smidigare

Internet of Things är ingen trend utan en i högsta grad pågående teknologisk utveckling. Nästan hela det svenska samhället är uppkopplat via bredband och 4 av 5 har tillgång till 1 Gb/s. Och i princip alla använder mobiltelefon. De nya digitala tjänster som utvecklas gör vardagen enklare och smidigare för människor och vi finns till hands för att hjälpa er som fastighetsägare att hitta flexibla och hållbara lösningar.

Den smarta fastigheten

Med smarta energisystem kan hela fastigheten vara uppkopplad och fastighetsbeståndet kopplas samman. Då kan energin används smartare genom ökat dataunderlag för automation och fastigheterna samverkar med interna energisystem såsom batterier, laddstolpar och lokal elproduktion.

En uppkopplad fastighet skapar möjligheter till övervakning och åtgärder på en helt ny nivå. Du kan få besked direkt när något går sönder och exakt vad det är. Systemet möjliggör också förutseende av fel redan innan de inträffar, så att det som behöver bytas ut kan göras under ordinarie rondering. Resurserna används effektivare samtidigt som påverkan blir mindre för hyresgästerna.

Förbättrad Smarta Hemmet-upplevelse möjliggörs genom ett öppet gränssnitt med fastighetens system – till exempel leveranser och returer från e-handel och individuell värmeanpassning i lägenheten. Öppna system ger också möjlighet för olika aktörer att koppla ihop sig, såsom flera fastighetsägare, energibolag, infrastruktur utanför byggnaden t ex parkering och laddstolpar och wifi-täckning.

<4>Det smarta hemmet

Hemmet är den naturliga basen i våra liv och platsen där vi tillbringar mest tid. Så självklart vill vi ha det så bekvämt och mysigt som möjligt. Och det finns mycket vi vill ägna oss åt och som bara ska fungera enkelt och smidigt. Det gäller till exempel olika typer av underhållning för alla i familjen, överallt i hemmet. TV, video, musik, film, sociala medier och datorspel. Framtidens TV och video bygger på att användaren konsumerar video i en mängd olika sammanhang och på olika platser. Det innebär att skärmarna behöver vara uppkopplade oavsett plats och teknik och upplevelsen behöver också vara personlig. För allt detta krävs det bra wifi-täckning i hela bostaden och övriga delar av fastigheten.

Rumstemperatur och belysning som kan anpassas efter familjens behov skapar trivsel och kan enkelt skötas via en touchdisplay. Meddelandefunktion när barnen kommer hem och larm när vi reser bort skapar trygghet. Och tänk vad smidigt att kunna hantera nätleveranser och returer via en gemensam box i fastigheten. En annan möjlighet i det smarta hemmet är vårdlösningar som gör det möjligt att bo kvar hemma, med stöd från samhället och anhöriga. Det finns onekligen stora möjligheter med det smarta hemmet och de bygger alla på att det finns en uppkopplad smart fastighet i grunden.

Ett tryggt bredbandsnät för framtiden

Antalet uppkopplade prylar ökar kraftfullt de kommande åren. Uppskattningsvis finns det 30-50 uppkopplade prylar i bostaden år 2020. Förutsättningen för att bygga framtidens bredbandsnät är att människor alltid vill kunna vara uppkopplade. Nätet ska alltid finnas där, med rätt kapacitet och rätt prioriteringar av trafik. Och går något sönder ska det åtgärdas snabbt och helst innan kunden märker felet.

Nätet måste också vara säkert. Vi ska kunna lita på att våra personliga uppgifter inte kommer i fel händer samt att operatören motverkar alla typer av intrångsförsök på nätet. När det gäller Internet of Things så är människors integritet och säkerhet, en mycket viktig aspekt. Vi, tillsamans med många andra, jobbar intensivt för att hantera utmaningarna med säkerheten.

Bredbandsnätet måste också vara hållbart – Den allt snabbare datatrafiken medför ökad energiåtgång samt utbyte av utrustning i såväl bredbandsnäten som hos kunderna och alla typer av skärmar och uppkopplade prylar. Vi tar det på stort allvar och arbetar med effektivisering av datatransporten så att miljöavtrycket blir mindre.