Plattformsbyte i Stiftelsen Kindahus

Plattformsbyte i Stiftelsen Kindahus

Under vecka 44 har plattformsbytet genomförts i Stiftelsen Kindahus, det är nu avslutat.

 

PROBLEM MED DINA BREDBANDSTJÄNSTER?
Prova att starta om din utrustning.

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan.