Plattformsbyte i Eskilstuna och Strängnäs

Plattformsbyte i Eskilstuna och Strängnäs

Under veckorna 18-19 genomfördes ett plattformsbyte i fastigheter anslutna till Open Universe i Eskilstuna och Strängnäs, det är nu slutfört.

 

PROBLEM MED DINA BREDBANDSTJÄNSTER?
Prova att starta om din utrustning.

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan.