Plattformsbyte i Enköping - Uppsala

Plattformsbyte i Enköping – Uppsala

Under vecka  44- 47 har plattformsbytet genomförts i fastigheter anslutna till Open Universe öppna nät i Enköping och Uppsala, det är nu avslutat.

 

PROBLEM MED DINA BREDBANDSTJÄNSTER?
Prova att starta om din utrustning.

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan.