Elmnet, Älmhults Fibernät - kommunikatörsoperatörsbyte

Elmnet – Älmhults Fibernät, kommunikatörsoperatörsbyte

HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER!

Plattformsbytet som ägde rum under veckorna 5-9 i Elmnet – Älmhults Fibernät, är nu slutfört.

PROBLEM MED DINA BREDBANDSTJÄNSTER?
Prova att starta om din utrustning.

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan.