navigate_beforeSe fler nyheter

24 november 2021

Telenor Sverige avyttrar Open Universe till GlobalConnect Sverige

Telenor Sverige avyttrar villafiber och kommunikationsoperatören Open Universe till GlobalConnect Sverige.

Telenor Sverige fokuserar verksamheten mot tjänster till kunder inom mobil, bredband och tv. Som led i detta säljs tillgångar relaterade till egengrävd villafiber samt kommunikationsoperatören Open Universe för drift av tredjeparts nät. Transaktionen är avhängig godkännande av Konkurrensverket.
Telenor kommer att fokusera på att utveckla erbjudandet till kunder inom mobilt, bredband och tv. Bredbandserbjudandet är inte beroende av att Telenor äger en kommunikationsoperatör eller gräver egen villafiber.

Telenor kommer även framledes att vara tjänsteleverantör inom Open Universe, vilket gör att slutkunderna inte påverkas av transaktionen. Telenors kärnverksamhet och tillgångarna som avyttras kommer att fortsätta utvecklas på ett sätt som gagnar kunderna.

— Vi stärker relationen till våra kunder och fokuserar våra investeringar på att vidareutveckla produkter och tjänster inom mobil, bredband och tv. Vår ambition är att kunderna ska få en överlägsen upplevelse hos oss, inte minst de som har alla tjänster via Telenor. Digitaliseringen i fastighetsbranschen ökar behovet av fler tjänster såsom 5G, publikt wifi för sömlös uppkoppling inom hela fastigheten, streambaserade tv-tjänster, säkerhetstjänster och andra smarta lösningar, kommenterar Bjørn Ivar Moen, VD Telenor Sverige.

— Vi kommer att fortsätta driva Open Universe precis som det är i dag med samma fokus på leverans och kundnöjdhet. Vi ska också investera i och utveckla verksamheten, inte minst för att kunna erbjuda fler företag och hushåll möjligheten till en fiberuppkoppling. Vår ambition är att Open Universe ska vara Sveriges modernaste och mest högkvalitativa kommunikationsoperatör med målet att leverera en kundupplevelse i världsklass, säger Fredrik Borg, affärsområdeschef för den svenska konsumentaffären hos GlobalConnect.

Transaktionen omfattar kommunikationsoperatören Open Universe som levererar bredbandsaccess till tjänsteleverantörer (internet service providers, ISP) samt hyr fiberinfrastruktur. Totalt omfattar Open Universe 200 000 portar. Transaktionen omfattar även tillgångar relaterade till egengrävd villafiber med 14 000 uppkopplade hushåll.

Köpeskillingen uppgår till 3 miljarder SEK och transaktionen förväntas ge en vinst före skatt på 1,7 miljarder SEK. För 2020 uppgick EBITDA hänförlig till den avyttrade verksamheten till cirka 240 miljoner SEK. Transaktionen är avhängig godkännande av Konkurrensverket och förväntas vara slutförd i början av 2022.

GlobalConnect Sverige bygger och sköter driften av sitt fibernätverk till privata hushåll under bolagets konsumentvarumärke IP-Only.

Presskontakt
Boel Bengtsson
08-410 100 40
press@telenor.se

Om Telenor

Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda.

Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Läs mer på www.telenor.com

Länk till pressrelease för GlobalConnect.