Stäng

Nyheter & press

Här kan du ta del av aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Telenor Sverige – Covid-19

 

Inledning
Med anledning av ett potentiellt utbrott av coronavirussjukdom (covid-19) i Sverige önskar vi härmed meddela hur vi inom Telenor Sverige AB arbetar med förebyggande åtgärder.

Telenor Policy
Telenor Sverige AB har ett nära samarbete inom Telenor-koncernen (Telenor Group ASA) vars riktlinjer kontinuerligt utvärderas och uppdateras baserat på utvecklingen av coronavirusets utbredning i världen.
Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förser oss med regelverk och rutiner som kontinuerligt följs upp för att säkerställa kritisk nätdrift. PTS driftsäkerhetsföreskrifter styr hur vi bygger, designar och planerar för kriser i våra nät. Telenor Sverige uppfyller alla de krav som PTS och MSB ställer på en operatör i Sverige.

Telenor Nät- och IT-drift
Telenor Sverige har en aktiv företagsövergripande krisledning för att säkerställa nät- och IT-drift vid ett eventuellt utbrott av covid-19 i Sverige. Krisledningsteamet kommer tillsammans med berörda partners och leverantörer analysera samt i tid vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa kontinuerlig drift av våra tjänster. Krisledningsteamet består av representanter från olika delar av företaget för att täcka samtliga områden.

Säkerställande av Nät- och IT-drift avseende personal
Telenor Sverige har en driftorganisation som bygger på egen personal, outsourcad verksamhet och verksamhet som utförs av partners. Våra partners finns inom områden som till exempel kundservice, fältservice och reservdelshantering. Samtliga partners har ombetts redogöra för sina beredskapsplaner för att säkerställa drift vid ett eventuellt utbrott av covid-19.
För egenanställd personal har Telenor Sverige tagit fram restriktioner och riktlinjer som baseras på Telenor Groups koncernpolicy samt information från Folkhälsomyndigheten.

Telenor Sveriges reserestriktioner och riktlinjer för egenanställd personal omfattar:

 •  Restriktioner i rese- och mötespolicy i syfte att undvika smitta:
  • Coronapåverkade destinationer
  • Delta i externa möten
  • Hålla möten med externa deltagare
 • Riktlinjer för hur anställda ska agera om man har befunnit sig på resande fot i coronapåverkade områden
 • Riktlinjer för hur man kan utföra sina arbetsuppgifter isolerad från ordinarie arbetsplats avseende
  • Alternativ arbetsplats
  • Personlig utrustning för att kunna utföra sitt arbete
  • Tillgång till omedelbar uppdaterad information från företaget
 • Riktlinjer för var man som anställd kan hämta ytterligare information eller få råd
 • Vägledning för hur man kan använda teknisk utrustning för att underlätta distansarbete

Telenor Sverige har egenanställd personal inom områden som:

 • Nätövervakning
 • Kundservice
 • Professional services (VIP)
 • Teknisk företagssupport (Technical Contact Center)
 • Leverans av kundlösningar
 • Drifttekniker Nät
 • Drifttekniker IT

Business Continuity Process Management
Telenor Sverige har sedan tidigare arbetat fram förebyggande och alternativa planer i händelse av olika typer av kriser. Syftet är att minska driftstörande tid och kunna aktivera alternativa lösningar för att säkerställa kontinuerlig drift med personal 24/7/365.
Inom Telenor Sverige följer vi utvecklingen av covid-19 noggrant och har beredskap för att upprätthålla kontinuerlig drift.

Telenor Sverige AB
Head of Network Operations
Johan Röjvall

Information för utskrift, klicka här.