navigate_beforeSe fler nyheter

18 maj 2017

Skövdebostäder AB väljer Telenor och Open Universe

Skövdebostäder AB har ingått avtal med Telenor Sverige som genom sin kommunikationsoperatör Open Universe fortsatt kommer leverera en öppen och konkurrensneutral kommunikationslösning till de boende i Skövdebostäders bestånd.

Avtalet omfattar samtliga fastigheter med cirka 4 000 lägenheter och omkring 8 000 boende. Skövdebostäder och Open Universe har sedan tidigare ett samarbete genom anslutning via stadsnätet men väljer nu alltså att fördjupa affärsrelationen genom att ingå avtal om att fortsatt leverera en öppen och konkurrensneutral kommunikationslösning.

– Att få ett förlängt förtroende är oerhört viktigt för oss. Våra befintliga kunder är det absolut viktigaste vi har och en förlängning är ett tydligt kvitto på att vi levererar en bra produkt på ett bra sätt säger Per Sjöberg, Open Universe på Telenor Sverige

– Målet var att hitta en gemensam struktur för hela vårt bestånd så att det underlättar för både våra boende och för vår egen fastighetsförvaltning som blir allt mer digital. Vi har genomfört en upphandling och vi är trygga med att Telenor som vann upphandlingen kommer att leverera det vi förväntar oss, säger Dan Sandén, VD, Skövdebostäder AB

Kontakt:
Telenor Sverige AB, Presstjänsten 08-41 01 00 40
Dan Sandén, VD, Skövdebostäder AB

Om Open Universe
Open Universe ingår sedan juni 2012 i Telenorkoncernen. Vi äger ett av Sveriges tätaste och längsta fibernät som är tillgängligt på många platser runt om i landet. Open Universe verkar som kommunikationsoperatör av bredbandstjänster med vårt öppna nät i stadsnät ,kommuner och hos fastighetsägare.
Läs mer på www.openuniverse.se