navigate_beforeSe fler nyheter

19 mars 2020

Telenor Sverige – uppdatering coronaviruset

 

Just nu upplever vi svåra och osäkra tider. Påverkan av coronaviruset har varit och är allvarlig. Alla i samhället måste ta sitt ansvar och göra vad de kan för att stabilisera situationen. Som en av de ledande telekomoperatörerna förser Telenor Sverige med produkter, tjänster och infrastruktur som är kritiska för samhället. Därför har vi sedan tidigare fastställt förebyggande och alternativa planer vid olika typer av kriser. Syftet är att minska driftstopp och möjliggöra alternativa lösningar för att säkerställa kontinuerlig drift med personal dygnet runt, årets alla dagar. Att säkra våra nätverksamheter under extrem kapacitetsanvändning är något vi alltid är beredda för. Följande är en mer specifik beskrivning av hur vi närmar oss den aktuella situationen.

Så här hanterar Telenor covid-19-situationen
Det viktigaste är att säkerställa kritisk nätverksdrift. För att göra det följer vi de regler och rutiner som Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller. Som ett resultat uppfyller vi alla de krav som PTS och MSB ställer på svenska operatörer. Tillsammans med andra operatörer i det nationella telekommunikationsnätet (NTSG) samordnar vi också åtgärder för att säkerställa ökad nätstabilitet.

Telenors nätverks- och IT-funktioner
Vi arbetar grundläggande i nära samarbete med Telenor-gruppen (Telenor Group ASA) och följer deras riktlinjer för hela företaget som kontinuerligt utvärderas och uppdateras baserat på utvecklingen av coronavirusspridningen i världen. Gällande vår totala operativa status har vi ett aktivt företagsomfattande krishanteringsteam på plats. I samarbete med partners och leverantörer analyserar och genomför teamet nödvändiga åtgärder för att säkra den fortlöpande driften av våra tjänster. Krishanteringsteamet samlar människor från alla delar av Telenor för att täcka samtliga divisioner och områden, vilket garanterar att alla våra kunders behov beaktas.

Hur vi hanterar personaltillgång på Nätverk och IT
Vår operativa organisation baseras på egen personal, outsourcade verksamheter och verksamheter som utförs av partners. Våra partners arbetar inom områden som kundservice, fälttjänst och reservdelshantering. Alla våra partners rapporterar uppdateringar fortlöpande avseende påverkan på deras personal och tjänster. För konsulter har Telenor Sverige utvecklat restriktioner och riktlinjer baserade på Telenor Groupsgrupp-policy och information från Folkhälsomyndigheten. För några av våra mest kritiska funktioner har vi initierat en första förebyggande plan för kontinuitet för företag (BCP) för att minimera risken för smittspridning och personalminskning. På grund av den nuvarande situationen i samhället avbryts alla kritiska resor utanför företaget för tillfället. Vi följer utvecklingen av covid-19 noga och är redo att upprätthålla vår verksamhet kontinuerligt.
För aktuella uppdateringar är du välkommen att besöka vår webbplats www.telenor.se/aktuell-information-corona.

Kaaren Hilsen
CEO Telenor Sverige AB

 

Information för utskrift klicka här.