navigate_beforeSe fler nyheter

18 maj 2018

Akademiska Hus väljer Telenor och Open Universe

 

Akademiska Hus har ingått avtal med Telenor Sverige som genom sin kommunikationsoperatör Open Universe kommer att leverera en öppen och konkurrensneutral kommunikationslösning till de student- och forskarbostäder som fastighetsbolaget kommer att bygga i egen regi runt om i landet.

Avtalet omfattar cirka 6 000 bostäder. Med en öppen och konkurrensneutral kommunikationslösning kommer de studenter och forskare som bor i Akademiska Hus bostäder att få en större valfrihet genom att de själva kan välja vilka tjänster de vill ha samt vilken leverantör de handlar av.

– Akademiska Hus tar ett helhetsansvar för att Sveriges campusområden utvecklas, där studentbostäder är av stor vikt för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Nu säkrar vi att de student- och forskarbostäder som vi bygger i egen regi förses med en kommunikationslösning som gör våra boenden väl rustade för den kapacitet som framtidens digitala tjänster kommer att kräva, säger Susanne Malmgren, chef över Studentbostäder på Akademiska Hus.

– Att Akademiska Hus väljer Open Universe som kommunikationsoperatör till sina nya student- och forskarbostäder ser vi som ett kvitto på att öppna nät och friheten att själv välja vilken tjänst och leverantör du som kund vill anlita är framtiden. Speciellt när behovet av data ökar och där en stabil och säker uppkoppling ses som en självklarhet, säger Per Sjöberg, Head of Open Universe på Telenor Sverige.

Migreringen påbörjas omgående med målet att alla berörda bostäder ska vara migrerade till Open Universe plattform senast 2025.

Kontakt:
Telenor Sverige AB, Presstjänsten 08-41 01 00 40
Akademiska Hus, Susanne Malmgren, 08-685 77 04, susanne.malmgren@akademiskahus.se