navigate_beforeSe fler nyheter

10 mars 2017

AB Hammaröbostäder väljer Telenor och Open Universe

AB Hammaröbostäder har ingått avtal med Telenor Sverige som genom sin kommunikationsoperatör Open Universe kommer leverera en öppen och konkurrensneutral kommunikationslösning till de boende i AB Hammaröbostäder som ger de boende ett stort utbud av leverantörer för tjänsterna bredband, tv och telefoni. Avtalet omfattar AB Hammaröbostäders fastigheter med cirka 500 lägenheter och framtida nyproduktioner.

– Open Universe har ett av marknadens bredaste utbud av tjänster och tjänsteleverantörer vilket är en av anledningarna vi väljer att skriva avtal. Målet var att hitta en kommunikationsoperatör med en driftsäker infrastruktur och som även har både ambitionen och förmågan att kontinuerligt utveckla nya tjänster till både oss som bostadsbolag och våra hyresgäster. Vi ser fram emot att erbjuda våra hyresgäster en lösning med en större valfrihet än vad de har idag, säger Jan Barthelsson VD, AB Hammaröbostäder.

Arbetet med att byta utrustning och uppgradera nätet påbörjas omgående med målet att berörda bostäder ska vara migrerade till Open Universe plattform under andra kvartalet 2017. AB Hammaröbostäders boende kommer med det nya avtalet kunna få ta del av ett stort utbud av leverantörer för tjänsterna bredband, tv och telefoni.

– Digitalisteringen av vårt samhälle blir allt mer påtaglig och ställer högre krav på oss som kommunikationsoperatör. Vi har en av marknadens bredaste utbud på tjänster och har en stabil infrastruktur. Genom ett nära och behovsorienterat samarbete har Christer Johansson, kundansvarig på Open Universe och Hammaröbostäder enats om en framtidsäker lösning, vilket är ett gott tecken på att vi anses som en pålitlig partner i regionen, säger Per Sjöberg, Open Universe på Telenor Sverige.

För mer information:
Telenor Sverige AB, Presstjänsten 08-41 01 00 40
Jan Barthelsson VD, AB Hammaröbostäder 054-51 54 42